Tertip Komitesi Açıklamaları

1. Açıklama

2. Açıklama

EMEK PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU ÜYELERİNE

E.P. Başkanlar Kurulunda kararlaştırılan 1 Mayıs 2006 kutlamaları hazırlıklarını belirlemek üzere E.P.teknik komitesi DİSK Ankara Temsilciliğinde toplanmıştır. Çalışma toplantısı sonuçları aşağıda çıkarılmıştır:

1) E.P. tarafından başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye genelinde 1 Mayısın kutlanacağı duyuru metninin dönem sözcüsü DİSK tarafından basına bildirilmesi.
2) Hazırlanmakta olan E.P. afiş taslağı bileşenlerin görüşlerine yarın sabah sunulacaktır. Son teyitler alındıktan sonra baskıya verilecek ve bileşenlerin istediği sayıda ulaştırılacaktır.
3) Ekte sunulan E.P. ortak bildiri metnini her kuruluş kendi dergisi eki şeklinde, ihtiyacı sayısında kendisi basıp, çoğaltacaktır.
4) Ankara’da ki 1 Mayıs Kutlama mitinginin Tandoğan Meydanında saat: 12.30 da yapılması kararlaştırılmıştır. Mitingin detayları görüşülüp, teknik yanları belirlenmiştir.
a) Ankara mitingi için toplanma saati 11.00, yürüyüşün 11.30 da başlatılması, toplanma yerinin üç noktada yapılması.
1.Nokta: GMK bulvarı Özveren sok kesişimi Demirtepe.
2.Nokta: GMK bulvarı üzeri Hizmet-İş önü.
3.Nokta: Gar önü, Celal Bayar Bulvarı üzerinden Tandoğan.
b) Tertip komitesi evrakları, en geç 21 Nisan Cuma günü DİSK Ankara Temsilciliğine iletilecektir.
c) E.P. teknik komitesi ve 1 Mayıs Ankara Tertip Komitesi müşterek toplantısının 21.04.2006 günü saat:14.oo'de DİSK Ankara Temsilciliği adresinde toplanması.
e) Ankara Tertip Komitesinin 22.04.2006 Cumartesi günü, BMS Ankara Şb.(İzmir-2 Cad. No:42/14 Kızılay) adresinde Siyasi parti İl başkanlıkları ve diğer Ankara katılımcılarını toplantıya davet ederek görüş alış verişinde bulunması.
f) TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB Başkanlarının kürsüden, katılımcıları kısa konuşmalarla selamlamaları, E.P. ortak açıklamasının dönem sözcüsü DİSK tarafından yapılması
g) Ankara miting masrafları paylarının 26 Nisan Çarşamba gününe kadar DİSK Ankara Temsilciliğine ulaştırılması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Saygılarımızla,

Süleyman ÇELEBİ
DİSK Genel Başkanı ve
Emek Platformu Dönem Sözcüsü

 

 
Back to Top