1 MAYIS 2011

Ortak Bildiri Metni

30 Mart 2011
Basın Açıklaması

7 Nisan 2011
Basın Açıklaması

20 Nisan 2011
Basın Açıklaması

1 MAYIS 2010

1 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Kökeni

Türkiye'de 1 Mayıs'lar

Galeri


1 Mayıs Marşı


TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB 1 MAYIS ORTAK AÇIKLAMA

“EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE VE TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ”


TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB Genel Başkan ve Yöneticileri 7 Nisan 2011 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü’nün 2011 yılı kutlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapmış ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:


Kuruluşlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Kuruluşlarımız, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal hak ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik girişimlere, ekolojik çevrenin katledilmesi ile emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs’ta alanlarda olma kararı almıştır.

Kuruluşlarımız, bu anlayışla, 2011 yılında 1 Mayıs’ı İstanbul Taksim Meydanı başta olmak üzere ortak davranılabilecek diğer illerde de birlikte kutlama kararı almıştır.

Kutlama çalışmaları Kuruluş temsilcilerinden oluşan bir ‘Kutlama Komitesi’ tarafından yapılacak ve bu komite 1 Mayıs’ın uluslararası geleneklere uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


 
Back to Top


DİSKKESK TMMOBTTB