1 MAYIS 2011

Ortak Bildiri Metni

30 Mart 2011
Basın Açıklaması

7 Nisan 2011
Basın Açıklaması

20 Nisan 2011
Basın Açıklaması

1 MAYIS 2010

1 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Kökeni

Türkiye'de 1 Mayıs'lar

Galeri


1 Mayıs Marşı


1 Milyon Yürek Taksim'de Atacak!

1 Mayıs sınıfının birlik–mücadele–dayanışma günü TAKSİM’de düzenlenen bir gösteriyle kutlanacak.


İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, emekliler, işsizler yüzbinlerle TAKSİM/1 Mayıs alanına akacak.

Burada bulunan işçi konfederasyonları, kamu çalışanları konfederasyonları, meslek odaları, siyasal partiler, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, platformlar, siyasal dergiler olarak omuz omuza kol kola Taksim Meydanında olacağız. Ellerimizde pankartlarımız, sloganlarımız, dillerimizde türkülerimizle alanı dolduracağız.

Bütün İstanbul’luları bu büyük türküye çoluk çoçuk katılmaya davet ediyoruz.

Yüreklerini yüreklerimize katmaya davet ediyoruz. Ülkemizde zor günler yaşanıyor. İşsizlik, açlık, yoksulluk her geçen gün artıyor. Her geçen gün özgürlüklerimize saldırı var. Adaletsizlik, almış başını gidiyor.

Bizler Barış için, özgürlük için, demokrasi için, iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikdeyiz.

Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz.
Biz özgürlükçü, eşitlikçi, sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için,
İnanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor,
Özgürlükten, demokrasiden, barıştan ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Bu taleplerimizi haykırmak için TAKSİM meydanında olacağız.
1 Milyon yürek Taksim'de atacak…


Değerli Kurum Temsilcileri,
Sayın Basın Emekçileri,
1 Mayıs Pazar günü TAKSİM Alanına dört koldan yürüyeceğiz.
Dolmabahçe tarafında toplanan TÜRK-İŞ - HAK İŞ ve MEMUR-SEN ve arkalarında bulunan Siyasal Parti, Demokratik Kitle Örgütleri Gümüşsuyu ve Mete Caddelerinden, Şişhane- tarafından gelen KESK ve arkasındaki kortej Tarlabaşı Bulvarından, Şişli tarafından gelen DİSK, Meslek Odaları ve arkasındaki kortej gezi parkı yanından alana gireceklerdir.

Bütün İstanbul halkını kendisine en yakın bulunan korteje katılmaya ve alana bu kortejlerle girmeye davet ediyoruz.

Saat 11.00’de Kurum Başkanlarının kazancı ve anıta yapacakları çelenk koyma ve saygı duruşu ile alana giriş başlayacaktır.

Alanda kürsüden tiyatro sanatçısı arkadaşlarımızın seslendirdiği şiirler okunacak, açılış Ruhi SU Dostlar korosu ve sanatçı arkadaşlarımızın seslendireceği 1 Mayıs Marşı ile başlayacaktır.

Grevci, direnişçi arkadaşlarımızın okuyacağı ve tüm Türkiye de yapılan 100 ün üzerindeki kutlamalarda okunacak ortak metinden sonra kurum temsilcilerimiz sunuşlarını yapacaktır.

Daha sonra 1 Mayıs Taksim kutlamalarını örgütleyen, katılan bütün Emek, Meslek Örgütleri, Siyasal Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri, Platformlar, Siyasal Dergiler adına hazırlanan ortak metin okunacaktır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra konsere geçilecektir. Konsere Kardeş Türküler, Grup Yorum ve Agire Jiyan katılacaktır.

Sayın Basın Emekçileri,
Yaklaşık 1, 5 aydır 1 Mayıs hazırlıklarını yürütmekteyiz. Taksim Alanında 1 milyon kişiye ulaşacak ses ve görüntü sistemi kurulacaktır. Taksim meydanı, gezi parkı ve taksime çıkan bütün yolları içine alacak bir yerleşme planlanmıştır. Herkesin bulunduğu yerden sahneyi göreceği görüntü ekranları kurulacaktır.

Sizler aracılığınızla bütün İstanbul halkını bu emeğin bayramına, uluslararası birlik–mücadele–dayanışma gününde tek ses ve tek yürek olmaya davet ediyoruz.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KESK, TMMOB, TTB, TEB


 

1 MAYIS‘TA TAKSİM‘DEYİZ!

TMMOB’nin de aralarında yer aldığı emek-meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 1 Mayıs bileşenleri, 14 Nisan 2011 Perşembe günü Taksim Gezi Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklama DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün tarafından okundu.


Değerli basın emekçileri,

Biz, emek ve meslek örgütleri ve devrimci demokratik kurumlar olarak Türkiye açısından son derece önemli bir dönemeçte, 1 Mayıs kutlamalarının hazırlıklarını sürdürüyoruz.

1 Mayıs‘ın anlam ve önemine uygun bir biçimde ve bir bayram havasında geçmesi, tüm halkımızın çoluğuyla çocuğuyla katılacağı bir genişlikte ve kapsamda gerçekleştirmesi için çabalarıız devam ediyor.

Bu irade ve görüş birliğiyle, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, adalet duygusunun daha fazla rencide edilmesine, sendikal hak ihlallerine, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik girişimlere, doğal çevrenin katledilmesine ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı‘nda yaptıkları gibi gençlerimizin geleceğinin de şifrelenmesine karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs‘ta alanlarda olacağız.

Değerli basın emekçileri

Emekten ve demokrasiden yana muhalefete karşı, baskı, yasak, tutuklama ve tecrit saldırıları artarak devam etmektedir. Toplumun bilgilenme hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün önüne konulan engeller kaygı vericidir.

Türkiye, emperyalist saldırganlığın bölge açısından bir parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Kürt sorununun çözümünde, otoriter ve baskıcı yaklaşımlar varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle ülkede ve bölgede barış isteğimiz ısrarla savunmamız gereken yaşamsal bir taleptir.

Bir başka endişemiz ise dünyanın sürüklendiği ekolojik krizdir. Yaşamsal kaynaklarımız kapitalizmin doymak bilmez kâr hırsıyla hızla tükenmekte ve böylelikle insanlık kendi sonunu da hazırlamaktadır.

Sayısı giderek artan doğal felaketlerin, artan kıtlığın gölgesinde, dünya bir nükleer faciayı daha yaşamaktadır. Buna karşın ülkemizde su kaynaklarının ticarileştirilmesi ve nükleer enerjinin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi hepimizi derinden kaygılandırmaktadır.

Değerli basın emekçileri,

1 Mayıs 2011 kutlamalarında örgütlü güçlerin katılımının yanı sıra işsizlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin, toplumsal dışlanmışların, gençlerin, kadınların en geniş katılımının sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

1 Milyon emekçinin, 1 Mayıs‘ta Taksim‘de olmasını hedefledik.
1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere Türkiye‘nin her yanında
1 Mayıs‘ın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çabayı göstereceğiz.

Bu ses Türkiye‘nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır!

Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güçlü cevap olacaktır!

Bu ses eşitliğin, özgürlüğün, barışın sesi olacaktır!

Bu ses baskıya direnenlerin, teslim olmayanların haykırışı olacaktır!

Bu ses ülkemizde ve Ortadoğu‘da emperyalist saldırganlığa karşı haykırış olacaktır.

Bu ses kapitalist sistemin yarattığı ekolojik tahribata, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır.

Biz 1 Mayıs bileşenleri olarak tüm halkımızı bu haykırışa yanıt vermeye ve alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

1 Mayıs‘ta 1 milyon yürek ile Taksim 1 Mayıs Meydanı‘ndayız!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!


 
Back to Top


DİSKKESK TMMOBTTB